XIII REJONOWY PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH „MASKA”

W dniu 5 kwietnia 2019 r w Sali widowiskowej BCK odbędzie się XIII Rejonowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i młodzieżowych „Maska” .
Zaprezentują się grupy teatralne działające w szkołach, placówkach kulturalnych.


Celem przeglądu jest edukacja kulturalna i kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną zabawę w teatr.
Profesjonalne jury wyłoni laureatów przeglądu oraz nagrodzi najlepszych aktorów.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji teatralnych. Początek przeglądu o godzinie 10.00
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem projektu „XIII Rejonowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MASKA”.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w dialog
z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i edukacji.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Ważną korzyścią dla gminy jest odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Do obowiązków spółki należy:
• prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany
i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
• zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
• konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
• dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
• dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych do korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
• realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl