XII Piknik Historyczny – zapowiedź

Brzeskie Centrum Kultury i Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim zapraszają mieszkańców na XII Piknik Historyczny.

W tym roku z okazji 770- lecia nadania praw miejskich naszemu miastu impreza będzie miała bardziej podniosły i rozbudowany charakter.
W dniu 13 września 2020 r na terenie Alei Władysława Łokietka i podnóży murów obronnych i fosy zostanie rozłożone średniowieczne obozowisko. W skład obozowiska wejdzie piętnaście namiotów, w tym jeden duży namiot książęcy, wewnątrz którego znajduje się sala tronowa, średniowieczne meble, ręcznie tkany kilim, bogate sprzęty codziennego użytku, skóry, kotły, uzbrojenie, naczynia.

Na obozie toczyć się będzie życie średniowiecznej osady. Prezentowane będą pokazy dawnych rzemiosł średniowiecznych. Znajdziemy tutaj: rogownictwo z wyrobami z kości i rogów, bogate stanowisko snycerskie z całą gamą wyrobów z drewna, warsztat tkania na bardzie oraz stanowisko wiedźmy – znachorki, wróżbitki wtajemniczającej w arkana średniowiecznej magii. Na terenie osady średniowieczny mincerz wybije monetę, skórnik pomoże przymierzyć skórzany pancerz, rogownik zagra z Wami w średniowieczne warcaby.
Stanowisko z instrumentami muzycznymi opowie o historii instrumentów we wczesnym średniowieczu. Odbędzie się pokaz sceniczny opowiadający o najstarszych instrumentach. Prowadzona też będzie opowieść o słowiańskiej kuchni, której punktem centralnym będą cztery paleniska, na których wypieka się starosłowiańskie chlebki ( podpłomyki), żebra w kapuście, świńskie ogony w miodzie, ptactwo, kiełbasy i mięsiwo.

Kulminacyjnym punktem programu będzie sceniczne odtworzenie nadania praw miejskich wraz z kopią aktu lokacyjnego, z historyczną pieczęcią, wykonanego na papierze czerpanym, która zostanie przekazana na ręce włodarza miasta. Dodatkową atrakcją będzie historyczna mennica, w której bita będzie moneta okolicznościowa upamiętniająca nadanie praw miejskich.
Dzień pokazów uświetni również zespół tańców średniowiecznych prezentujący tańce słowiańskie, dworskie i plebejskie oraz mini koncerty muzyki średniowiecznej.

Ważnym elementem n osady będzie cykl gier i zabaw : strzelanie z łuku, miotanie oszczepem, rzut podkową itp.

Ponadto w programie pokazy pojedynków i uzbrojenia oraz specjalny pokaz walk w kręgu.
Dodatkowo warsztaty garncarskie, wikliniarskie i wystawa zdjęć „Brześć Kujawski dawniej i dziś”

 


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „XII PIKNIK HISTORYCZNY”.

GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.
GAZ-SYSTEM realizuje ambitny program inwestycyjny zakładający budowę blisko 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności spółka prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu wydarzeń gospodarczych i branżowych, nauki, ekologii, bezpieczeństwa, kultury i sztuki oraz sportu.
Poprzez podatki odprowadzane do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.
Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.