XI PIKNIK HISTORYCZNY

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza na kolejną edycję imprezy historycznej, którą śmiało można nazwać żywą lekcją historii.
W dniu 15 września 2019 r na skwerze miejskim odbędzie się XI Piknik Historyczny.


W tym roku grupa rekonstruktorów Wilcza Rota przygotowała dla publiczności wiele atrakcji zabaw integracyjnych, które nawiązują do epoki średniowiecza:

  • stoisko z planszowymi grami „Podkowa”, „Młynek” (gra dla różnych pokoleń),
  • średniowieczna równoważnia (zabawa ucząca strategii i koordynacji ruchu),
  • strzelanie z łuku,
  • nauka pisania słowiańskimi runami,
  • zabawa na nartach bolkowskich
  • przeciąganie liny

W programie również

  • wystawa broni średniowiecznego wojownika,
  • pokaz fechtunku (z opowieścią lektora o sposobach ochrony i ataku wojownika)
  • pokaz i nauka tańca dawnego dla uczestników festynu,
  • warsztaty wikliniarskie.

Imprezie towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna „Brześć Kujawski we wspomnieniach”. Przybyli będą mogli również zwiedzić z przewodnikiem wystawę archeologiczną na wieży ratusza.
Początek imprezy o godzinie 15.00

Sponsorem tegorocznego pikniku historycznego jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG w Świnoujściu i świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów wysokiego ciśnienia. Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się także do rozwoju europejskiego rynku gazu.
Na terenie Gminy Brześć Kujawski w miejscowości Gustorzyn zlokalizowany jest centralny węzeł gazowy systemu przesyłowego, który za pośrednictwem sieci gazociągów przesyłowych zasila w paliwo gazowe odbiorców na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku obecnie realizowany jest ambitny plan dywersyfikacji źródeł dostaw paliwa gazowego, co przekłada się na konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej. Na terenie Gminy Brześć Kujawski Spółka realizuje i planuje do realizacji nowe inwestycje gazowe.
GAZ-SYSTEM realizując politykę rządu w zakresie zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, stwarza warunki sprzyjające gospodarczemu rozwojowi regionów. Realizowane inwestycje gazowe, w tym także na terenie Gminy Brześć Kujawski dają nowe perspektywy rozwoju i umożliwiają podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną społecznie i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W ramach swej działalności
GAZ-SYSTEM prowadzi aktywnie dialog z interesariuszami oraz wspiera inicjatywy m.in. z zakresu sportu, ekologii, bezpieczeństwa, nauki oraz kultury i sztuki.
Poprzez odprowadzane podatki do samorządów lokalnych Spółka przyczynia się do rozwoju lokalnej infrastruktury, powstawania nowych miejsc pracy oraz poprawy komfortu życia społeczności lokalnych.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl.