PROTOKÓŁ nr 3 Z PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Brzeskim Centrum Kultury – ogłoszenie wyników

pobierz dokument