PROTOKÓŁ nr 2 Z PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Brzeskim Centrum Kultury.

pobierz dokument