OBJAZDOWY DOM KULTURY

Już niebawem w swoją trasę wyruszy Objazdowy Dom Kultury
W tym roku z animatorami z BCK bawić się będą dzieci z następujących sołectw.


Guźlin, Machnacz, Kąty, Wieniec, Wieniec Zalesie, Rzadka Wola, Rzadka wola Parcele, Pikutkowo, Stary Brześć, Gustorzyn, Wolica, Jaranówek, Animatorzy przygotowali trzygodzinny blok pełen konkursów, tańców, zabaw muzycznych, sportowych i plastycznych.
Do zobaczenia na trasie.

 

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem wydarzenia „Objazdowy Dom Kultury”.

GAZ-SYSTEM to spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jest operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce oraz właścicielem Terminalu LNG w Świnoujściu. Świadczy usługi przesyłu gazu poprzez własną sieć gazociągów.
Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, przyczyniając się do rozwoju europejskiego rynku gazu.
W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM prowadzi aktywnie dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy m.in z zakresu odpowiedzialnych inwestycji oraz kultury i sztuki.

Na terenie gminy Brześć Kujawski w miejscowości Gustorzyn zlokalizowany jest węzeł gazowy oraz kilka gazociągów przesyłowych m.in. relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn; Głowina – Włocławek I; Gąbinek – Gustorzyn; Gustorzyn – Pruszcz Gdański; Gustorzyn – Reszki; Gustorzyn – Odolanów.
Ważną korzyścią dla gminy jest odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Jest to kwota regularnie wpływająca do gminnego budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Do obowiązków spółki należy:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany
    i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych do korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
  • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej ustawy prawo energetyczne.

Więcej informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znajduje się na stronie www.gaz-system.pl