Mażoretki

Środa 17:30 - 18:30

Grupę taneczną tworzy 16 dziewcząt w wieku od 7 do 19 lat. Dziewczęta prowadzi pani  Katarzyna Borzęda
To grupa taneczna towarzysząca orkiestrze dętej. Próby odbywają się w każdą środę w godzinach 18.00 – 19.00.