Galeria „Na piętrze”

„Galeria na piętrze” – powołana we wrześniu 1999 roku pozwala spełniać i kształtować potrzeby kulturalne środowiska w dziedzinie plastyki. Prezentowane są tu prace (malarstwo, rzeźba, fotografia, i inne) artystów-plastyków oraz amatorów działających lokalnie lub powiązanych z Kujawami. Odbywają się także kameralne koncerty oraz wieczory literacko-poetyckie.
W „Galerii na Piętrze” odbywają się cyklicznie zajęcia koła plastycznego „Akwarelka”. Jednocześnie galeria jest miejscem spotkań powstałego w 1999 roku Towarzystwa Kulturalnego w Brześciu Kujawskim, a także spotkań lokalnych stowarzyszeń, ugrupowań politycznych.