BRZESKA KAPSUŁA CZASU

Jeśli interesuje Was co współcześni Brześcianie chcieli przekazać swoim potomnym i co zostało zawarte w zakopanej w dniu 11.11.208 r kapsule, to zapraszamy na otwarcie wystawy z pracami zgłoszonymi do projektu „Brzeska Kapsuła Czasu”. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace nagrodzone w projekcie .


Brzeska Kapsuła Czasu to projekt, którego celem jest dostarczenie przyszłym pokoleniom Brześcian informacji dotyczących życia naszej społeczności w 2018 roku.
Uczeń lub osoba dorosła pisze list do swojego rówieśnika z przyszłości. Wybrane prace zostaną umieszczone w Brzeskiej Kapsule wraz z preambułą o następującej treści:
„My mieszkańcy Brześcia Kujawskiego, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, dla uczczenia tej podniosłej chwili, umieszczamy w kapsule czasu osobiste refleksje na temat życia i pracy w ojczyźnie i naszym mieście. Zawieramy w nich swoje marzenia i postulaty związane z kierunkami rozwoju Polski, Brześcia Kujawskiego, zadajemy pytania, co można byłoby zrobić aby życie Polaków uczynić lepszym, piękniejszym i bardziej szlachetnym. Liczymy, że za 50 lat, kiedy kapsuła zostanie otwarta, kolejne pokolenie Brześcian zapozna się z naszymi listami, odkryje nasze marzenia, porówna znany sobie Brześć Kujawski z tym z roku 2018. ”
Otwarcie wystawy odbędzie się 18.11.2018 o godz.16.00 w Galerii Na pietrze w BCK. Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu
Zapraszamy